පුදුම පුවත්
Search

ඔබේ පුදුම ලිපියට ඉඩක්

ඔබ මේ වන විටත් වෙබ්/ බ්ලොග් අඩවියක් පවත්වාගෙන යනවා විය හැකියි. නොඑසේනම් වෙබ් අඩවියක ඔබේ පුංචි ලිපිය පළ කරන්න කැමැත්තෙන් පසු වෙනවා ඇති. ඔබ මේ කුමන තරාතිරමක කෙනෙක් වුවත් ඔබේ පුදුම අදහස, පුදුම නිර්මාණය සඳහා අපේ වෙබ් අඩවියෙහි නොමිලයේ ඉඩක් වෙන් කර දීමට අප සූදානම්.

ඔබ සිදු කළ යුත්තේ ඔබගේ නිර්මාණය පහත පෝරමය මඟින් අප වෙත එවීම පමblog-submit-iconණයි. මෙහි Send බොත්තම එබීමේදී ඔබ විසින් පහත කොන්දේසි වලට එකඟවන බව ද අදහස් කෙරේ.

  • ලිපියේ අයිතිය නිර්මාණකරු සතු වේ. නිර්මාණකරුගේ නමින් ලිපිය පළ කෙරේ.
  • පළ කරන ලද ලිපියක් ඉවත් කිරීම ඔබේ ඉල්ලීම පරිදි වෙබ් අඩවි පරිපාලකවරයාගේ අවසන් තීරණය මත පමණක් සිදු කෙරේ.
  • ඔබ විසින් යොමු කරන ලිපිය වෙනත් වෙබ් අඩවියකින් හෝ මුද්‍රිත මාධ්‍යයකින් උපුටා ගැනීම් නොමැති ස්ව නිර්මාණයක් විය යුතු අතර, ලිපියේ කොටසක් පමණක් උපුටා ගැනීමක් පවතින විට අදාළ මූලාශ්‍ර සඳහන් කළ යුතුය.
  • ඉංග්‍රීසි හෝ වෙනත් භාෂාවකින් පවතින ලිපියක් පරිවර්තනය කර ඉදිරිපත් කළ හැකිය. අදාළ මුල් ලිපියේ සබැඳියක් එවීම ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය.
  • ලිපිය යතුරුලියනය කිරීමේදී සිංහල යුනිකේත පමණක් භාවිතා කළ යුතුය. ගොසිප් ෆොන්ට මඟින් ඉදිරිපත් කිරීම වළංගු නොවේ.
  • ලිපියට අදාළ පින්තූර අනුපිළිවෙලින් උඩුගත කරන්න. එම පින්තූර වල ජල සළකුණු (watermark) වැනි දෑ නොපැවතීම උචිත වේ.
  • ඔබගේ පෞද්ගලික වෙබ්/ බ්ලොග් අඩවිය සඳහා එක් සබැඳියක් (back-link) නොමිලයේ ඇතුළත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දේ.
  • ඔබේ ලිපිය සුදුසු තත්ත්වයේ පවතී නම්, සතියක කාලයක් තුළ මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ කෙරෙනු ඇත.
  • ඔබගේ ලිපිය පළ කිරීමෙන් පසු ඒ බව විද්‍යුත් තැපෑල මඟින් දැන්වීම සිදු කෙරේ.

ඔබේ නම (අනිවාර්යයි)

විද්‍යුත් තැපෑල (අනිවාර්යයි)

ඔබ විසින් යොමු කරන ලද ලිපියක් මින් පෙර අනුමත වී තිබේද? (අනිවාර්යයි)
ඔව්නැහැ

ලිපියේ මාතෘකාව (අනිවාර්යයි)

ඔබේ ලිපිය (අවම වචන සංඛ්‍යාව 300ක් වත් පැවතිය යුතුය.) (අනිවාර්යයි)

ඔබගේ වෙබ්/ බ්ලොග් අඩවිය සඳහා සබැඳියක් ඇතුළත් කරන්න.

මෙම ලිපිය මාගේ ස්වයං නිර්මාණයක්/ පරිවර්තනයක් බවත්, උපුටා ගැනීමක් නොවන බවටත් සහතික වෙමි.

%d bloggers like this: