පුදුම පුවත්
Search

සතුන් 10 දෙනෙක්ට අයිති ‍මේ ලස්සන ඇස් ඔබට හඳුනාගත හැකිද?

ඔබ සහ මම Suren Manvelyan කියලා කෙනෙක් ගැන අහලවත් නැහැ නේද? ඔහු ඡායාරූප ශිල්පියෙක්. හැබැයි ටිකක් අමුතු ආකාරයේ කෙනෙක් කියලා හැඳින්වුවොත් නිවැරදියි. ඒකට හේතුව තමයි ඔහු ඡායාරූපයට නඟන්නේ ඇස් වීම.  

පළමුවෙන්ම, ඔහු ඡායාරූපගත කළේ මිනිස් ඇස්. නමුත් කාලයක් ගත වුණාම විවිධ සතුන්ගේ විවිධාකාර සහ විවිධ පරාසයන්ගේ අලංකාර ඇස් ඇති බව ඔහුට තේරුණා. ඉන්පසුව ඔහු සත්තුන්ගේ ඇස් බලන්නට සත්තු වත්තටත් විවිධ අවස්ථාවල ගියා.

ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔහුටෙග් ඡායාරූප අතරින් ලස්සනම ඇස් 10ක්. ඔබට හිතෙන විදිහට මේවයින් හොඳම, ලස්සනම ඇස තෝරලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න.

1. බකමූණා – Owl

2.  ඔටුවා – Camel

3. හිපපොටේමස් – Hippo

4. කටුස්සා – Lizard

5. නරියා – Fox

6. ලාමා – Lhama

7. කිඹුලා – Crocodile

8. අශ්වයා – Horse

9. පොළඟා – Indian Python

10. මාළුවා – Fish

Manvelyan කියන විදිහට ඔහු ලොකු තාක්ෂණයක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් එහි තිබෙන අමාරුම කොටස තමයි ඇස් වල පරාවර්තන සමඟ කටයුතු කිරීම.

ඔහුගේ මීළඟ අරමුණ වෙන්නේ බූවල්ලෙකුගේ ඇස් ඡායාරූපයට නැඟීමයි. එයට හේතුව ලෙස දක්වන්නේ එම ඇස්වල ඇති සංකීර්ණ අක්ෂි ආකෘතියයි. ඔහු පවසන විදිහට ඡායාරූප ශිල්පය නම් කේෂ්ත්‍රය සුවිශාල එකක් වනවා වගේම මේ නිසාම විවිධ සතුන් නැරඹීම සඳහා සත්තු වත්ත වල සංචාරය කරන්න ලැබීමත් ලොකු සතුටක් විදිහටයි.
%d bloggers like this: