පුදුම පුවත්
Search

ඔබේ දැනුමට යමක්...

මිනිස්සු

ලෝකෙ වටේ

විද්‍යා සහ තාක්ෂණික

අන්තර්ජාලයේ ගැඹුරුම තැන ගැන ඔබ නොදත් රහස් – Deep Web

දැන් කාලෙ අපිට මොකක්හරි තොරතුරක් දැනගන්න ඕන වුණාම ‘ගූගල්...

Read More

විනෝදාස්වාද

අධ්‍යාපනික

සත්තු